Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Dobre praktyki

Spis treści

Baza dobrych praktyk oraz ciekawych pomysłów

 

Badanie obecności bakterii na terenie klasopracowni

Witold Węglowski
rejestracja przebiegu zajęć kółka biologicznego

 

Laktaza rozkłada laktozę

Witold Węglowski
rejestracja przebiegu zajęć kółka biologicznego
 

Porównanie zawartości witaminy C w owocach

Witold Węglowski
rejestracja przebiegu zajęć kółka biologicznego