Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

promocja zdrowia

Spis treści

Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie!

 We wrześniu 2006 roku przystąpiliśmy do projektu Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?


 

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi,zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.