Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Image

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie


ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów
tel.: 17 748 36 12
e-mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

FB Klub Absolwenta ZSP 10

Dyrektor:
mgr inż. Jolanta Lotz 17 748 36 14

V-ce dyrektor:
mgr Anna Adasiewicz 17 748 36 11

Gł. księgowa:
mgr inż. Małgorzata Rączy 17 748 36 15

Sekretarz:
mgr Bożena Sitarz 17 748 36 12

Świetlica:
17 748 36 22

Godziny pracy sekretariatu:

codziennie 7.00 – 15.00

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 przyjmuje Rodziców w godzinach:

poniedziałek 7.30 – 8.30, 10.00 – 11.00

wtorek 7.30 – 8.30, 10.00 – 11.00

środa 13.00 – 15.00

czwartek 10.00 – 12.00

piątek 7.30 – 9.30NIP: 813 30 08 482

Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Miasto Rzeszów
Rynek 1
35-064 Rzeszów
NIP: 8130008613

Odbiorca faktury-płatnik:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
Dębicka 288
35-213 Rzeszów

Image