Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

przybysze17_18

 

W roku szkolnym 2017/2018  otrzymali: 


Kategoria „Super Przybysz Roku”:

 

Wyróżnienie otrzymali:

  • Kornelia Dulik
  • Oskar Kuliński
  • Krzysztof Gozdek
  • Joanna Sołek

 

 

Kategoria „Omnibus Roku”:

 

a) statuetkę przyznaje się uczniowi klasy 1 – 3 szkoły podstawowej, który ma najlepsze oceny z poszczególnych edukacji, osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z przedmiotów humanistycznych, językowych i przyrodniczo-matematycznych oraz wzorowe zachowanie,

b) statuetkę przyznaje się uczniowi klasy 4 – 8 szkoły podstawowej oraz uczniowi oddziału II i III gimnazjum (w okresie przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku), który uzyskał najwyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych oraz wzorowe zachowanie;

 

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej nominowani:

Emmanuel Szmist – klasa 1a,

Maciej Oślizło – klasa 2a,

Karol Graboś – klasa 3b,  

Emilia Bielecka – klasa 3c.

Wyróżnienie otrzymał – Karol Graboś

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej:

Wyróżnienie otrzymała – Zuzanna Bocheńska

 

Klasy II – III Gimnazjum:

Wyróżnienie otrzymała – Marlena Brzyska

 

Kategoria „Osobowość Roku”:

 

statuetkę przyznaje się uczniowi, który jest wszechstronny, udziela się w wielu różnych dziedzinach życia szkoły: bierze czynny udział w akademiach/apelach /imprezach organizowanych przez szkołę, reprezentuje ZSP Nr 10 w uroczystościach środowiskowych, konkursach, pracuje na rzecz klasy i szkoły pełniąc różne funkcje, udziela się jako wolontariusz, rozwija swoje zainteresowania w kołach zainteresowań organizowanych w szkole, a także wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem i charyzmą.

 

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej nominowani

Weronika Bury – klasa 1a,

Malwina Franczyk – klasa 1b,

Agnieszka Kobiałka – klasa 2a,

Oliwia Ziemińska – klasa 3a,

Milena Dziedzic – klasa 3b,

Amelia Mikulec – klasa 3c.

Wyróżnienie otrzymała – Milena Dziedzic

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej nominowani:

Aleksandra Kwaśnik – klasa 4b,

Michał Mytych – klasa 5a,

Wiktoria Wróbel – klasa 5b,

Emilia Pospieszny – klasa 6a,

Zuzanna Bocheńska – klasa 6b,

Julia Czach – klasa 7a,

Julia Czajak – klasa 7b.

Wyróżnienie otrzymała – Zuzanna Bocheńska

 

Klasy II – III Gimnazjum nominowani:

Joanna Sołek – klasa IIa,

Gabriela Strzępka – klasa IIb,

Marlena Brzyska – klasa IIIa,

Dominik Siuba – klasa IIIb

Wyróżnienie otrzymała – Marlena Brzyska

 

Kategoria „Sportowiec Roku”:

 

statuetkę przyznaje się uczniowi, który jest wszechstronny sportowo, godnie reprezentuje ZSP Nr 10 w Rzeszowie podczas zawodów sportowych, osiąga sukcesy sportowe na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej nominowani:

Bartłomiej Szczudło – klasa 2a,

Michał Dynia – klasa 3a,

Mikołaj Kawalec – klasa 3b

Wyróżnienie otrzymał – Michał Dynia

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej nominowani:

Milena Wisz – klasa 4b

Wyróżnienie otrzymała – Milena Wisz

 

Klasy II – III Gimnazjum nominowani:

Szymon Bielecki – klasa IIa, 

Szymon Ogórek – klasa IIIb

Wyróżnienie otrzymał – Szymon Bielecki

 


Kategoria „Nutka Roku”:

statuetkę przyznaje się uczniowi, który godnie reprezentuje ZSP Nr 10 w Rzeszowie osiągając sukcesy w dziedzinie muzyki na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych wzorowo reprezentując ZSP Nr 10 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej nominowani:

Kamila Majka – klasa 5a,

Julia Micał – klasa 6a.

Wyróżnienie otrzymała – Julia Micał

 

Klasy II – III Gimnazjum nominowani:

Joanna Sołek – klasa IIa,

Wyróżnienie otrzymała – Joanna Sołek

 

Katego
ria „Mistrz Słowa Roku”:

 

statuetkę przyznaje się uczniowi, który godnie reprezentuje ZSP Nr 10 w Rzeszowie osiągając sukcesy w dziedzinie recytacji literackiej lub form teatralnych na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych wzorowo reprezentując ZSP Nr 10 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej nominowani:

Milena Dziedzic – klasa 3b,

Amelia Mikulec – klasa 3c.

Wyróżnienie otrzymała – Amelia Mikulec

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej nominowani:

Anna Kobiałka – klasa 5a,

Radosław Sieracki – klasa 6b.

Wyróżnienie otrzymał – Radosław Sieracki

 

Klasy II – III Gimnazjum nominowani:

Julia Cisek – klasa IIa,

Wyróżnienie otrzymała – Julia Cisek

 

Kategoria „Artysta Plastyk Roku”:

 

statuetkę przyznaje się uczniowi, który godnie reprezentuje ZSP Nr 10 w Rzeszowie osiągając sukcesy w dziedzinie plastyki na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej nominowani:

Łucja Mróz – klasa 1b,

Kalina Kuborek – klasa 3b.

Wyróżnienie otrzymała – Kalina Kuborek

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej nominowani:

Patrycja Ziemińska – klasa 4a,

Paulina Lis – klasa 4b,

Michał Mytych – klasa 5a,

Patrycja Czapka – klasa 6a,

Anastazja Shefer – klasa 6b,

Monika Kaszuba – klasa 7a.

Wyróżnienie otrzymał – Michał Mytych

 

Kategoria „Stały Bywalec Roku”:

 

statuetkę przyznaje się każdemu uczniowi, który w ciągu roku szkolnego opuścił maksymalnie 6 godzin lekcyjnych, usprawiedliwił je oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Wyróżnienie otrzymali:

Klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej

Julia Pastuła

Rafał Sołek

Sebastian Pacyna

Bartłomiej Szczudło

Milena Szuciak

Kornelia Szuciak

Sylwester Chmiel

Wojciech Czach

Zuzanna Czajka

Karol Graboś

Maria Krupa

Ignacy Wójcik

Oliwia Pukała

Julia Miąsik

Amelia Mikulec

 

Klasy 4 – 7 Szkoły Podstawowej:

Jan Śliwiński

Wiktor Skała

Zuzanna Kawalec

Katarzyna Krupa

Justyna Półchłopek

Katarzyna Zamorska

Michał Mytych

Michał Rak

Jakub Pizło

Justyna Gniewek

Anna Adamska

Patryk Ciuba

Joanna Siuba

Radosław Sieracki

Julia Czach

Jakub Fila

 

Klasy II – III Gimnazjum:

Dawid Ciuba

Maksymilian Sikora

Maria Fila

Rozalia Moskwa

 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!!