ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl


Informacje dla rodziców

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

dla szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie

  • 31,10,2022
  • 02,05,2023
  • 23-25,05,2023
  • 09,06,2023
  • 22,06,2023

 

Terminarz spotkań z rodzicami

 

Spotkania z rodzicami:

- wywiadówki ogólne szkolne

SP: I - III

 1.02. 2023 (środa)

 18.04. 2023 (wtorek)

 

 

SP: IV - VIII

 2.02. 2023 (środa)

 19.04.2023 (środa)

 

- klasowe zebrania

 informacyjne

wg potrzeb 

posiedzenia Rady Rodziców

 

 

wg potrzeb

 

 

Rada rodziców

 

Pani Monika Bal-Bocheńska

Pan Daniel Maślanka

Pan Krzysztof Bury

 

 

 

 

Nasza 

Szkoła

17 748 36 12

sekretariat@zsp10.resman.pl

ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów