ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Multimedialne

Sportowe

Ruchowe

Szachowe

Plastyczne

Czytelnicze

ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Wychowawcy świetlicy: 

mgr Agnieszka Grodecka 

mgr Agnieszka Mikulec 

mgr Elżbieta Michałowska 

mgr Gabriela Godzień 

mgr Iwona Witowska-Niedbalec 

mgr Marcin Lorenc 

mgr Maria Piekarz 

mgr Regina Sosnowska-Pyra 

mgr Stanisław Rudzki 

 

Regulamin świetlicy szkolnej (zobacz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (zobacz

 

Świetlica szkolna

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 6:30-17:00 

 

Świetlica szkolna tel. : 17 748 36 22

 

 

 

Zadaniem świetlicy szkolnej jest wspieranie i uzupełnianie pracy szkoły we wszystkich jej zakresach. Zapewniamy opiekę uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu. Tworzymy alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów. Integrujemy grupy rówieśnicze. 

 

Organizacja pracy 

  • Świetlica szkolna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie obejmuje opieką dzieci z klas  I - VI szkoły podstawowej. 

  • Świetlica dysponuje różnorodną bazą materialną w postaci: książek, gier, sprzętu sportowego, zabawek, TV i DVD. 

  • Świetlica promuje zdrowe odżywianie. 

  • Świetlica bierze udział w programie „Czytające szkoły” w ramach akcji ”Cała Polska czyta dzieciom”.

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl