ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

SzkołaInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych (pobierz)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla ucznia, rodzica/opiekuna prawnego (pobierz)

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (pobierz)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl