ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Kryteria oceniania

Jak oceniam

Wymagania kl. 1

Wymagania kl. 2

Wymagania kl. 3

Wymagania j. ang. kl. 1

Wymagania j. ang kl. 2

Wymagania j. ang. kl. 3

Jak oceniam j. ang. kl. 1-3

W-f kl. 1-3

 

Wymagania programowe dla uczniów klas 1-3


Organizacja, dokumenty

Wymagania programowe i sposoby oceniania uczniów dla uczniów klas 4-8 SP

Język polski

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Matematyka

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Informatyka

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Chemia

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Fizyka

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Muzyka

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Plastyka

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Technika

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

J. angielski

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

J. niemiecki

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Geografia

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Historia

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Biologia

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

W-f

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

Dokumenty

Nasza 

Szkoła

17 748 36 12

sekretariat@zsp10.resman.pl

ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów