ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Wychowawcy klas

 

klasa 1a - mgr Elżbieta Michałowska

klasa 1b - mgr Marta Płaza

klasa 2a - mgr Ewa Grala

klasa 2b - mgr Agnieszka Grodecka

klasa 3a - mgr Agnieszka Mikulec

klasa 3b - mgr Iwona Witowska-Niedbalec

klasa 4a - mgr Anna Leniart

klasa 4b - mgr Agnieszka Kuś

klasa 4c - mgr Edyta Łagowska

klasa 5a - mgr Patrycja Kwaśny

klasa 5b - mgr Dominika Wójcik

klasa 6a - mgr Kamila Dąbrowiecka

klasa 6b - mgr Tomasz Wróbel

klasa 7a - mgr Beata Panasiuk

klasa 7b - mgr Paweł Iwaszek

klasa 8a - mgr Paweł Bartłomiejczuk

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły:

mgr Adasiewicz Anna - matematyka

Wicedyrektor Szkoły:

mgr Mikulec Marzena - język angielski

 

mgr Baranowska Barbara - biblioteka

mgr Barć Małgorzata - nauczanie przedszkolne

mgr Bartłomiejczuk Paweł - wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Błaż Tomasz - religia

mgr Brzozowska Karolina - nauczanie przedszkolne

mgr Dąbrowiecka Kamila - język polski, język angielski

mgr Dereń-Świder Lidia - nauczanie przedszkolne

mgr Drak Iwona - nauczanie przedszkolne

mgr Drygaś Maria - nauczanie przedszkolne

mgr Godzień Gabriela - wychowawca świetlicy

mgr Grala Ewa - edukacja wczesnoszkolna

mgr Groch-Kornak Anna - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Grodecka Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwaszek Paweł - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kłopot Michał - surdopedagog

mgr Kuś Agnieszka - język polski

mgr Kwaśny Patrycja - matematyka

mgr Leniart Anna - matematyka

mgr Lorenc Marcin - muzyka, wychowawca świetlicy

mgr Łagowska Edyta - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Michałowska Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna

mgr Mikulec Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mgr Panasiuk Beata - chemia, fizyka

mgr Pazdan Adrian - religia

mgr Piekarz Maria - plastyka, wychowawca świetlicy

mgr Płaza Marta - edukacja wczesnoszkolna

mgr Pojasek-Sołek Agnieszka - język polski, psycholog

mgr Rak Agnieszka - język polski

mgr Rudzki Stanisław - technika, wychowawca świetlicy

mgr Sikora Barbara - doradztwo zawodowe

mgr Sosnowska-Pyra Regina - wychowawca świetlicy

mgr Szerer Romuald - język niemiecki

mgr Sztaba Anna - nauczanie przedszkolne

mgr Środoń Ewa – pedagog specjalny, rewalidacja

mgr Warchoł Lidia - pedagog

mgr Witowska-Niedbalec Iwona - nauczanie początkowe

mgr Wójcik Dominika - język angielski

mgr Wróbel Tomasz - biologia, geografia, przyroda

 

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl