ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2022/23 otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Środki wydatkowane zostały na zakup nowości czytelniczych wzbogacających bazę dydaktyczną Przedszkola oraz na realizację zadań promujących czytelnictwo.

 

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa "kąciki książki" w salach
przedszkolnych zostały wzbogacone o nowe pozycje książkowe, które bardzo często
wykorzystywane są na zajęciach. Nauczyciele codziennie czytają dzieciom bajki,
opowiadania, wiersze. Dzieci starsze pożyczają z przedszkolnej biblioteki książki do domu. W Przedszkolu organizowane są konkursy recytatorskie (np. Zimowe wierszowanie, Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej) i plastyczne (np. Ilustracja do wysłuchanego wiersza, Mój ulubiony bohater z bajki). Przedszkole współpracuje

z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie Filia nr 11. Dzięki częstemu korzystaniu z księgozbioru, dzieci poszerzają wiedzę o świecie, rozwijają swój język, odkrywają swoje zdolności: recytatorskie, plastyczne, aktorskie.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi. Założenia programu to wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, kreatywności oraz rozwijanie wiary dziecka we własne możliwości.

Programy i projekty przedszkolne

Projekt „Książka (dla) Przedszkolaka” Nadrzędnym celem projektu jest podejmowanie działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków. W jego ramach,

w grupie „Pszczółek” nauczyciele dbają o codzienne czytanie bajek. Zorganizowany został „kącik małego czytelnika”, gdzie dzieci podczas swobodnych zabaw mogą sięgać po książki. Przedszkolaki odwiedziły bibliotekę szkolną. O książkach opowiadała także pani zaproszona z osiedlowej biblioteki. Aranżowane są zajęcia mające na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

Pszczółki włączyły się również do akcji, która miała na celu zbiórkę książek do szpitala.

Projekt "Bliżej pieska". Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. Przez cały rok szkolny będą miały okazję obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Włączą się w dbanie o przyrodę wokół placówki. Stworzą również Kodeks właściwego zachowania wobec zwierząt.

Nasze przedszkole realizuje kolejny rok Program Powszechnej Dwujęzyczności, którego  zasadniczym celem jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci

z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6 lat) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko naturalnie – czyli na tych samych zasadach jak pierwszy język– nabywa drugi język.

www.bilingualfuture.com

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl