ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

7.00 - 8.10
 

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze. Praca indywidualna. Przygotowanie materiałów do zajęć. Zabawy ze śpiewem.

 

8.20 - 8.30

Ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00

Przygotowanie do posiłku, śniadanie.

9.00 - 10.30
 

Zajęcia dydaktyczne rozwijające mowę i myślenie, kształtujące pojęcia matematyczne, zajęcia plastyczne, umuzykalniające lub ćwiczenia gimnastyczne.

 

10.30 - 10.45
 

Drugie śniadanie.

10.45 – 11.30

Spacery. Zabawy, układanki i gry dydaktyczne.

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika.

 

11.30 – 12.00

Obiad- pierwsze danie.

12.00 – 13.30

Słuchanie opowiadań, bajek i baśni.

Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe i gry sportowe, spacery. Obserwacje przyrodnicze.

Grupa P1: leżakowanie.

13.30 - 14.00

Obiad- drugie danie.

14.00 - 17.00

Religia. Zabawy i gry dydaktyczne.

Ćwiczenia  logopedyczne. Zabawy dramowe.

Praca indywidualna. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka lub jego zainteresowania.

Oglądanie i pożyczanie książeczek z „kącika bajki”.

Zabawy na świeżym powietrzu..

 

 

Przedszkole Nr 31 pracuje od godziny 6.30 do godziny 17.00

 

Nasze Przedszkole jest bezpieczne i przyjazne dzieciom.

 

Celem Przedszkola jest:

  1. jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
  2. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich  potrzeb i możliwości,
  3. zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
  4. rozbudzenie u dzieci wiary we własne możliwości i umiejętności,
  5. nauka umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Certyfikaty

Ramowy rozkład dnia

Wydarzenia przedszkolne

24 czerwca 2024
W dniu dzisiejszym starszaki pożegnały przedszkolny czas: wspólne zabawy z kolegami i naukę. Z rąk pani Dyrektor odebrały dyplomy i książki. Śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a dziewczynki zatańczyły wakacyjny taniec.
12 czerwca 2024
W dniu 10 czerwca dzieci przedszkolne z grupy P2 przebywały w kompleksie Brzezóvka, na terenie którego zwiedzały park dinozaurów oraz spędzały wesoło i aktywnie czas. Korzystały z ciekawych atrakcji dla
11 czerwca 2024
Nasze przedszkole otrzymało certyfikat za udział  w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Dzieci z grupy P3 oglądały wystawy, poznawały nowe słownictwo związane ze sztuką, poznały różne techniki plastyczne, bawiły się
09 czerwca 2024
W dniu 7 czerwca w przedszkolu odbył się Konkurs logopedyczny "Gimnastyka języka" dla grup P1, P2, P3. Do konkursu zgłosiło się 38 dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
09 czerwca 2024
W kampanii na rzecz zdrowia i zrównoważonej mobilności Rowerowy maj wzięło udział 35 przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat. Najbardziej aktywna była grupa P3, która w rankingu PP
09 czerwca 2024
Bardzo lubimy zabawy z kolorową chustą. Dzięki nim uczymy się współdziałania i współpracy. Ależ nam wesoło!!!  Oprac. Anna Sztaba
09 czerwca 2024
5 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem, który przypomniał zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w trakcie wakacyjnych wyjazdów.  Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.
02 czerwca 2024
Dzieci z grup P2 i P3 wyjechały do WDK Rzeszów na spektakl Shrek.

 

Nasze 

przedszkole

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl