ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Emilia Kwaśnik została Laureatką
Przedmiotowego konkursu z języka angielskiego organizowanego  przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

30 marca 2023

Emilia Kwaśnik została Laureatką
Przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Emilia zajęła
3 miejsce w województwie, co jest wyśmienitym osiągnięciem.
Opiekunem Emilki jest pani mgr Marzena Mikulec.

Dnia 18 marca 2023r. odbył się trzeci ostatni etap Przedmiotowego konkursu
z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
. Wymagania były bardzo wysokie. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiadał poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Egzamin ósmoklasisty odpowiada poziomowi A2+/B1. Ponadto wymagana była znajomość treści lektury
Alana C. McLean’a „Martin Luther King” wyd.Oxford University Press oraz faktów ze strony internetowej: https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-martinluther-king-jr oraz

https://www.natgeokids.com/uk/discover/history/general-history/martinluther-king-facts

Nasza uczennica Emilia świetnie poradziła sobie z konkursem zdobywając tytuł LAUREATKI.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl