ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Dyrektor Szkoły Jolanta Lotz przekazuje sztandar uczniom

Uroczystość 130-lecia powołania Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 15. Rocznicy utworzenia Gimnazjum Nr 14

Pamiątkowa tablica

Otwarcie sali gimnastycznej przez Dyrektor Jolantę Lotz 

Stanisław Czarnek, Kierownik Szkoły w latach 1927 -1939 i 1945–1946

Stanisław Stachowicz, pierwszy nauczyciel i Kierownik Szkoły w latach 1890-1924

"Kanceliaria"

Barak poniemiecki

Józef Leja, Kierownik Szkoły w latach 1964-1952

Budynek szkolny wzniesiony w latach 1957-1961

Uroczystość otwarcia szkoły 5 luty 1961

Wojciech Bednarz, Dyrektor Szkoły

w latach 1973-1985

Andrzej Dynia, Kierownik Szkoły

w latach 1955-1973

Krystyna Jaworska, Wicedyrektor Szkoły w latach 1990-2018

Dobudowane skrzydło budynku szkolnego oddanego 2 stycznia 1997r.

Jolanta Lotz, Dyrektor Szkoły

w latach 1990-2023

Józefa Małozięć, Dyrektor Szkoły

w latach 1985-1990

Pamiątkowa tablica

Dyrektor Szkoły Jolanta Lotz przekazuje sztandar uczniom

Marzena Mikulec, Wicedyrektor Szkoły

Anna Adasiewicz, Dyrektor Szkoły 

"Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"

/Stefan Żeromski/

 

 

Przełomowym wydarzeniem w dziejach szkoły w Przybyszówce był 10 czerwca 1884 r., kiedy to orzeczeniem Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie utworzono jednoklasowa szkołę ludową dla gmin Przybyszówka i Bzianka.

 

Szkołę wybudowano w 1890 r. Posiadała ona tylko jedną izbę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem 
i Kierownikiem Szkoły był Stanisław Stachowicz. Wkrótce budynek okazał za mały. W 1904 r. Rada Szkolna Okręgowa w Rzeszowie przydzieliła do pracy drugiego nauczyciela - Emilię Szymańską, wówczas gmina wynajęła i opłacała we wsi drugą salę lekcyjną.  
W 1909 r. do istniejącego budynku szkoły dobudowano drugą salę lekcyjną. Dlatego w 1914 r. przekształcono ją na dwuklasową, 
w 1922 r. na czteroklasową, w 1927 r. na pięcioklasową a w roku szkolnym 1927/1928 otwarto klasę szóstą. 10 lat później klasę siódmą. Ponieważ nie wystarczały już trzy izby lekcyjne, dlatego lekcje odbywały się także w budynku gminnym zwanym „kancelarią” oraz w izbach wynajętych na wsi. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Rada Szkolna Miejscowa rozważała rozbudowę szkoły lub nadbudowę piętra, jednak nigdy tego nie zrealizowano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września 1939 r. wybuchła II Wojna Światowa, podczas której nauka była wielokrotnie przerywana z powodu stacjonowania 
w szkole wojsk niemieckich i wojsk radzieckich. Pomieszczenia szkolne zostały poważnie zniszczone: wybite szyby w oknach, zniszczony dach. Jednak dzięki ofiarności mieszkańców wsi budynek szkoły doprowadzono do użytku.

 

Od 1945 r. nauka prowadzona była w siedmiu salach: 2 sale lekcyjne, 2 sale w budynku „kancelarii” i 3 sale w wynajętych domach we wsi. Rok później przydzielono szkole ósmą salę lekcyjną w Domu Ludowym w Przybyszówce Górnej.

 

W 1948 r. staraniem Kierownika Szkoły Józefa Lei i Sołtysa wsi Walentego Kaszuby szkoła otrzymała barak poniemiecki. Po jego przebudowie uzyskano dodatkowe 3 sale lekcyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 stycznia 1956 r. podjęto uchwałę o budowie nowego budynku szkolnego, który oddano do użytku 5 lutego 1961 r. W nowej szkole znajdowało się 9 sal lekcyjnych. Kierownikiem Szkoły był wówczas Andrzej Dynia. W międzyczasie rozebrano barak szkolny 
i przekazano go miejscowemu Ludowemu Zespołowi Sportowemu.

 

Po kolejnej reformie szkolnictwa od 1973 r. powstały szkoły gminne. Odtąd szkoła w Przybyszówce nosiła nazwę Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Przybyszówce, do której uczęszczali nie tylko uczniowie z Przybyszówki, ale i od klasy IV uczniowie z Bzianki. 
W miejsce funkcji Kierownika Szkoły wprowadzono Dyrektora Szkoły, którym wówczas został mgr Wojciech Bednarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1973 r. zrodziły się plany rozbudowy szkoły. Prace nad wykupieniem terenu pod inwestycję rozpoczął Dyrektor Szkoły mgr Wojciech Bednarz, a sfinalizowała mgr Józefa Małozięć, która od 1985 r. pełniła funkcję Dyrektora Szkoły. Dalsze prace z rozbudową szkoły podjęła nowo wybrana w 1990 r. Dyrektor Szkoły mgr inż. Jolanta Lotz wraz z Wicedyrektorem mgr inż. Krystyną Jaworską. Piastowały one stanowiska dyrektorskie odpowiednio przez 33 i 28 lat. Szkoła, którą znamy, to trud i wizja, realizowana skutecznie, mimo przeciwności, przez Dyrektor Jolantę Lotz i Wicedyrektor Krystynę Jaworską. Roboty budowlane rozpoczęto 1 lipca 1992 r. Całość inwestycji została zakończona 31 grudnia 1996 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1927 szkoła posiadała własny sztandar (zaginął podczas II wojny światowej). W 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, w roku 1933 nadano placówce imię króla Jana III Sobieskiego, które nosiła do 1951 r. Zostało ono przywrócone w 1998 roku, nadano też wtedy szkole nowy sztandar i wmurowano pamiątkową tablicę ze słowami: VENI, VIDI, DEUS VINCIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 1 września 1999 r., w związku z reformą oświaty, Rada Gminy w Świlczy utworzyła Zespół Szkół w Przybyszówce,

w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Przybyszówce oraz Gimnazjum nr 1 w Przybyszówce.

1 września 2006 roku, podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego, uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną

o wymiarach 30 m x 18 m, wraz z zapleczem sanitarnym, kuchnią i stołówką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 listopada 2007 roku Gimnazjum nr 1 w Przybyszówce przyjęło imię Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast sztandar nadano w 2014 roku podczas uroczystości 130-lecia powołania Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 15. Rocznicy utworzenia Gimnazjum nr 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 stycznia 2008 roku, w związku ze zmianami granic miasta Rzeszowa, Zespół Szkół w Przybyszówce stał się jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa. Rada Miasta Rzeszowa nadała nowe nazwy: Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr 14 im. Józefa Piłsudskiego.

 

W roku 2012 utworzono Publiczne Przedszkole nr 31 w Rzeszowie i włączono w struktury Zespołu Szkół nr 4.

 

W wyniku przeprowadzonej w 2017 roku reformy oświaty, która zmieniała strukturę szkolnictwa, w roku 2019 mury szkoły opuścili ostatni absolwenci gimnazjum.

 

Aktualna nazwa placówki od 1 stycznia 2018 roku to Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie. W jej skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 i Przedszkole Publiczne Nr 31.

 

W 2018 roku, po wielu latach pracy, Wicedyrektor mgr inż. Krystyna Jaworska przeszła na emeryturę. Funkcję Wicedyrektora Szkoły objęła wówczas mgr Anna Adasiewicz.

 

Styczeń 2023 roku to ostatni miesiąc pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły mgr inż. Jolanty Lotz.

 

Szkoła w obecnym kształcie to przede wszystkim realizacja celów i zamierzeń jej wieloletniego Dyrektora Jolanty Lotz 
i Wicedyrektora Krystyny Jaworskiej. Niepowtarzalny duet, twórczy i zdeterminowany w dążeniu do celu.

 

W lutym 2023 roku Wicedyrektor Anna Adasiewicz została wówczas p.o. Dyrektora Szkoły.

 

Od września 2023 roku szkoła rozpoczyna nowy rozdział. Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Anna Adasiewicz. Na stanowisko Wicedyrektora zostaje powołana mgr Marzena Mikulec. To wieloletni nauczyciele tej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie szkoła spełnia wszystkie potrzeby współczesnego ucznia, integruje lokalne środowisko, jest blisko każdego młodego człowieka, towarzyszy mu i wspiera we wszechstronnym rozwoju.

 

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażone pracownie, centrum informacji multimedialnej, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną. Nowoczesny plac zabaw powstał w 2010 roku w ramach programu „Radosna szkoła”, natomiast boisko szkolne zostało wybudowane w 2012 roku.

 

Udział w programie „Laboratoria przyszłości” realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozwala budować wśród uczniów kompetencje techniczne, rozwijać ich kreatywność. W ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego 
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki temu uczniowie mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać 
w ten sposób praktyczne umiejętności.

 

Aby optymalizować rozwój młodego człowieka, zapewnić mu bezpieczeństwo, szkoła nadal z roku na rok zmienia się dzięki regularnym, przemyślanym inwestycjom i projektom.

 

Atutem naszej szkoły są mało liczne klasy i rodzinna atmosfera. To miejsce, w którym nikt nie czuje się anonimowo.

 

Uczniowie rozwijają swoje talenty, realizują pasje, korzystając z bogatej oferty zajęć dodatkowych: siatkówka, badminton, Klub Młodego Odkrywcy, Klub Pięknego Czytania, Kółko Literackie, Kółko programowania, Kółko szachowe, Zuchy, Grupa Taneczna Biedronki, teatr  dla uczniów klas 1-3 „Bajkowe skrzaty”, kółko teatralne dla klas starszych „Pinokio”, chór szkolny, Zespół Muzyczny „Przybysz Band”, kółko teatralne z języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka polskiego, kółko z plastyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy TKKF Sprint.

 

Posiadamy liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz innych konkursach przedmiotowych 
i sportowych. Organizujemy wiele konkursów szkolnych z różnych dziedzin. Jesteśmy corocznymi organizatorami konkursów międzyszkolnych: Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o tematyce patriotycznej, Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych, Turniej Badmintona, Turniej Dwa Ognie dla klas 1 – 3. Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.

 

Pracujący w szkole specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, doradca zawodowy wspierają rozwój młodego człowieka, udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej – długoterminowo i według bieżących potrzeb. Są partnerami dla Rodziców i nauczycieli w procesie kształcenia młodego człowieka.

 

W szkole został powołany Rzecznik Praw Ucznia, który dba o przestrzeganie praw Ucznia w szkole.

 

Angażujemy się w programy profilaktyczne mające na celu ochronę zdrowia psychicznego naszych Uczniów, m.in. „Godzina dla Młodych Głów”, program „Mediacje w szkole”, „Porozumienie bez przemocy”. Aby zadbać o higienę cyfrową Uczniów szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo.

 

W naszej szkole oprócz przekazywania wiedzy rozwijamy wśród Uczniów kompetencje miękkie takie jak: komunikacja interpersonalna, dająca podstawę konstruktywnego działania i współpracy, asertywność, twórcze rozwiązywania problemów, kreatywność, praca zespołowa, umiejętność wyznaczania sobie celu, planowanie i motywacja, które warunkują optymalne zarządzanie sobą. W szkole prowadzone są zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno–społeczne, Trening Umiejętności Społecznych.

 

Uczniowie zaangażowani są w pomoc na rzecz potrzebującym w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, Caritasu. Włączają się m.in. corocznie w projekt społeczny – Szlachetną Paczkę, kwestują na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.