ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Od strony północno – zachodniej przylega do stolicy województwa podkarpackiego – miasta Rzeszowa. Rozłożona wzdłuż dróg: jedna to szosa E – 4 biegnąca w kierunku Krakowa, a druga stanowi obecną ulicę  St. Stojałowskiego. Cały teren miejscowości lekko falisty i pagórkowaty, szczególnie w części południowej i zachodniej.  Wzniesienie nad poziom morza wynosi ok. 200 m. Gleby są średnio urodzajne z prze- wagą gleb III i IV klasy, średnia   temperatura ok. 18°C, roczna amplituda 22°C. Grady i powodzie występują sporadycznie. Równolegle do drogi lokalnej  biegnie rzeczka zwana Przyrwą. Głębokość jej jest niewielka – ok. 1,5 m. Wieś dzieli się na część dolną i górną. Przybyszówka powstała w okresie kolonizacyjnej akcji króla Kazimierza Wielkiego.  Pierwsza źródłowa nazwa  pochodzi z 1409 r.  Do końca XV wieku była w posiadaniu panów Rzeszowa. Później, aż do końca XIX wieku często  zmieniali się jej właściciele. Ostatnim był Konrad Christiani, zmarły w 1942 r. Parcelacja resztek obszaru dworskiego  odbyła się w latach 1909 – 1910. Losy polityczne wsi związane były z etapami dziejów całego kraju. Po I Rozbiorze  Polski w latach 1772 – 1918  znalazła się pod zaborem austriackim.

 

Częścią historii wsi są dzieje szkoły. Najstarszy budynek szkoły ludowej wystawiony w 1890 r. posiadał tylko 1 izbę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Była to szkoła jednoklasowa. W 1914 r. przemianowano ją na dwuklasową.W kolejnych latach podnosił się jej stopień organizacyjny. W 1937 r. została przekształcona na 7-klasową szkołę powszechną stopnia trzeciego. Ze względu na dużą liczbę uczniów nauka odbywała się także w izbach wynajmowanych u miejscowych gospodarzy. Taki stan istniał od 1904 r. aż do 1962 r. Dopiero wtedy w okresie akcji budowy 1000 szkół na tysiąclecie Polski w Przybyszówce wystawiony został nowy budynek szkoły. Mieściło się w nim 9 sal lekcyjnych, zastępcza sala   gimnastyczna i kuchnia. Budową szkoły kierował ówczesny   kierownik szkoły Andrzej Dynia. W 1970 r. do ośmioklasowej   szkoły w Przybyszówce uczęszczało 518  uczniów. Podjęto więc decyzję o rozbudowie istniejącego budynku szkolnego. Prace nad rozbudową sfinalizowała dyrektor szkoły Jolanta Lotz. Zajęcia dydaktyczne w dobudowanym skrzydle   rozpoczęły się 4 stycznia  1997 r. W 2001 r. rozpoczęto prace   przy budowie pełnowymiarowej sali  gimnastycznej. W latach 1892 – 2002 w szkole w Przybyszówce pracowało  ponad 170  nauczycieli i ponad 40 księży. Pierwszym nauczycielem był Stanisław Stachowicz. Najdłużej pracowała nauczycielka Emilia Szymańska – 46 lat. Kolejnymi kierownikami, a od 1973 r. dyrektorami szkoły byli Stanisław Stachowicz, Stanisław Czarnek, Józef Leja, Genowefa Leja, Andrzej Dynia, Wojciech Bednarz, Józefa Małozięć i Jolanta Lotz.

..ale to już czasy teraźniejsze....

Nasza 

Szkoła

17 748 36 12

sekretariat@zsp10.resman.pl

ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów