ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

"Nauka jest jak niezmierne morze. 

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony"
Stefan Żeromski

Stanisław Czarnek: kierownik szkoły

w latach 1927-1939 i 1945-1946

Stanisław Stachowicz: pierwszy nauczyciel i kierownik szkoły w latach 1890- 1924

"Kanceliaria"

Barak poniemiecki

Józef Leja: kierownik szkoły w latach 1964-1952

Budynek szkolny wzniesiony w latach 1957-1961

Uroczystość otwarcia szkoły 5 luty 1961

Wojciech Bednarz: dyrektor szkoły

w latach 1973-1985

Andrzej Dynia: kierownik szkoły

w latach 1955-1973

Krystyna Jaworska: wicedytektor szkoły w latach 1990-2018

Pamiątkowa tablica

Dytektor Jolanta Lotz przekazuje sztandar uczniom

Dobudowane skrzydło budynku szkolnego oddanego 2 stycznia 1997r.

Jolanta Lotz: dytektor szkoły w latach 1990-2023

Józefa Małozięć: dyrektor szkoły

w latach 1985-1990

Anna Adasiewicz: wicedytektor szkoły od 2018r.

Otwarcie sali gimnastycznej przez Dyrektor Jolantę Lotz 

   Przełomowym wydarzeniem w dziejach szkoły w Przybyszówce był 10 czerwca 1884 r. kiedy to orzeczeniem Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie utworzono jednoklasowa szkołę ludową dla gmin Przybyszówka i Bzianka.

   Szkołę wybudowano w 1890 r. Posiadała ona tylko jedną izbę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był Stanisław Stachowicz. Wkrótce budynek okazał za mały. W 1904 r. Rada Szkolna Okręgowa w Rzeszowie przydzieliła do pracy drugiego nauczyciela- Emilię Szymańska, wówczas gmina wynajęła i opłacała we wsi drugą salę lekcyjną. W 1909 r. do istniejącego budynku szkoły dobudowano drugą salę lekcyjną. Dlatego w 1914 r. przekształcono ją na dwuklasową, w 1922 r. na czteroklasową, w 1927 r. na pięcioklasową a w roku szkolnym 1927/1928 otwarto klasę szóstą. 10 lat później klasę siódmą. Ponieważ nie wystarczały już trzy izby lekcyjne, dlatego lekcje odbywały się także

w budynku gminnym zwanym „kancelarią” oraz w izbach wynajętych na wsi.  Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Rada Szkolna Miejscowa rozważała rozbudowę szkoły lub nadbudowę piętra, jednak nigdy tego nie zrealizowano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, podczas której nauka była wielokrotnie przerywana z powodu stacjonowania w szkole wojsk niemieckich i wojsk radzieckich. Pomieszczenia szkolne zostały poważnie zniszczone: wybite szyby w oknach, zniszczony dach. Jednak dzięki ofiarności mieszkańców wsi budynek szkoły doprowadzono do użytku.

   Od 1945 r. nauka prowadzona była w siedmiu salach: 2 sale lekcyjne, 2 sale w budynku „kancelarii” i 3 sale w wynajętych domach we wsi. Rok później przydzielono szkole ósmą salę lekcyjną w Domu Ludowym w Przybyszówce Górnej.

   W 1948 r. staraniem kierownika szkoły Józefa Lei i sołtysa wsi Walentego Kaszuby szkoła otrzymała barak poniemiecki. Po jego przebudowie uzyskano dodatkowe 3 sale lekcyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 stycznia 1956 r. podjęto uchwałę o budowie nowego budynku szkolnego, który oddano do użytku 5 lutego 1961 r.  W nowej szkole znajdowało się 9 sal lekcyjnych. Kierownikiem szkoły był wówczas Andrzej Dynia. Wmiędzyczasie rozebrano barak szkolny i przekazano go miejscowemu Ludowemu Zespołowi Sportowemu.

   Po kolejnej reformie szkolnictwa od 1973 r. powstały szkoły gminne. Odtąd szkoła w Przybyszówce nosiła nazwę Zbiorczej Szkoły Podstawowej

w Przybyszówce, do której uczęszczali nie tylko uczniowie z Przybyszówki, ale i od kl. IV uczniowie z Bzianki. W miejsce funkcji kierownika szkoły wprowadzono dyrektora szkoły, którym wówczas został mgr Wojciech Bednarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 W 1973 r. zrodziły się plany rozbudowy szkoły. Prace nad wykupieniem terenu pod inwestycję rozpoczął dyr Bednarz, a sfinalizowała mgr Józefa Małozięć, która od 1985 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły. Dalsze prace z rozbudową szkoły podjęła nowo wybrana w 1990 r. dyrektor szkoły mgr inż. Jolanta Lotz wraz z zastępcą dyrektora mgr inz. Krystyną Jaworską. Piastowały one stanowiska dyrektorskie odpowiednio przez 33 i 28 lat. Szkoła, którą znamy, to trud i wizja, realizowana skutecznie, mimo przeciwności, przez dyrektor Jolantę Lotz i wicedyrektor Krystynę Jaworską.  Roboty budowlane rozpoczęto 1 lipca 1992 r. Całość inwestycji została zakończona 31 grudnia 1996 r.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1927 szkoła posiadała własny sztandar (zaginął podczas II wojny światowej). W 250.rocznicę odsieczy wiedeńskiej, w roku 1933 nadano placówce imię króla Jana III Sobieskiego, które nosiła do 1951 r.     Zostało ono przywrócone w 1998 roku, nadano też wtedy szkole nowy sztandar

i wmurowano pamiątkową tablicę ze słowami: VENI, VIDI, DEUS VINCIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Z dniem 1 września 1999 r., w związku z reformą oświaty, Rada Gminy w Świlczy utworzyła Zespół Szkół w Przybyszówce, w skład którego weszły:

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Przybyszówce oraz Gimnazjum nr 1 w Przybyszówce. 1 września 2006 roku, podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego, uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach 30 m x 18 m, wraz z zapleczem sanitarnym, kuchnią

i stołówką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 listopada 2007 roku Gimnazjum nr 1 w Przybyszówce przyjęło imię Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę.

1 stycznia 2008 roku, w związku ze zmianami granic miasta Rzeszowa, Zespół Szkół w Przybyszówce stał się jednostką organizacyjną Miasta Rzeszowa. Rada Miasta Rzeszowa nadała nowe nazwy: Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 4 im.Jana III Sobieskiego, Gimnazjum nr14 im. Józefa Piłsudkiego.

W roku 2012 utworzono Publiczne Przedszkole nr 31 w Rzeszowie i włączono w struktury Zespołu Szkół nr 4.

W wyniku przeprowadzonej w 2017 roku reformy oświaty, która zmieniała strukturę szkolnictwa, w roku 2019 mury szkoły opuścili ostatni absolwenci gimnazjum.

Aktualna nazwa placówki od 1.01.2018 roku to Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie. W jej skład wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4

i Przedszkole Publiczne Nr 31.

W 2019 roku, po wielu latach pracy, pani wicedyrektor Krystyna Jaworska przeszła na emeryturę. Funkcję wicedyrektora szkoły objęła wówczas pani Anna Adasiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Styczeń 2023 roku to ostatni miesiąc pracy na stanowisku dyrektora szkoły pani Jolanty Lotz. Szkoła w obecnym kształcie to przede wszystkim realizacja celów, zamierzeń jej wieloletniego dyrektora pani Jolanty Lotz i wicedyrektor pani Krystyny Jaworskiej. Niepowtarzalny duet, twórczy i zdeterminowany w dążeniu do celu.

Pani wicedyrektor Anna Adasiewicz została wówczas p.o. Dyrektor szkoły.

Obecnie szkoła spełnia wszystkie potrzeby współczesnego ucznia, integruje lokalne środowisko,  jest blisko każdego młodego człowieka, towarzyszy mu 

i wspiera we wszechstronnym rozwoju. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażone pracownie, centrum informacji multimedialnej, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną. Nowoczesny plac zabaw powstał w 2010 roku w ramach programu „Radosna szkoła” ,natomiast boisko szkolne zostało wybudowane w 2012 r.

Aby optymalizować rozwój młodego człowieka, zapewnić mu bezpieczeństwo, szkoła nadal z roku na rok zmienia się dzięki regularnym, przemyślanym inwestycjom i projektom.