ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

7.00 - 8.10
 

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze. Praca indywidualna. Przygotowanie materiałów do zajęć. Zabawy ze śpiewem.

 

8.20 - 8.30

Ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00

Przygotowanie do posiłku, śniadanie.

9.00 - 10.30
 

Zajęcia dydaktyczne rozwijające mowę i myślenie, kształtujące pojęcia matematyczne, zajęcia plastyczne, umuzykalniające lub ćwiczenia gimnastyczne.

10.30 - 10.45
 

Drugie śniadanie.

10.45 – 11.30

Spacery. Zabawy, układanki i gry dydaktyczne.

Zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika.

 

11.30 – 12.00

Obiad- pierwsze danie.

12.00 – 13.30

Słuchanie opowiadań, bajek i baśni.

Zabawy na placu zabaw, zabawy ruchowe i gry sportowe, spacery. Obserwacje przyrodnicze.

Grupa P1: leżakowanie.

13.30 - 14.00

Obiad- drugie danie.

14.00 - 17.00

Religia. Zabawy i gry dydaktyczne.

Ćwiczenia  logopedyczne. Zabawy dramowe.

Praca indywidualna. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka lub jego zainteresowania.

Oglądanie i pożyczanie książeczek z „kącika bajki”.

Zabawy na świeżym powietrzu..

 

 

Klimatyczny zakątek w naszej szkole

21 września 2023
„Klimatyczny Zakątek” – to projekt konkursowy dla szkół z powiatu rzeszowskiego
  Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów szkół podstawowych  na terenie swojej szkoły tzw. „Klimatycznego zakątka”, na który składa się łąka kwietna, hotelik dla owadów, pojemnik na wodę deszczową, oraz tablica edukacyjno-informacyjna. Konkurs realizowany jest w ramach zadania realizowanego przez Województwo Podkarpackie – Przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji, konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego. Nad konkursem objęło patronat stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa. Celem konkursu  jest uświadomienie najmłodszemu pokoleniu, jakie zagrożenia niosą zmiany klimatu oraz wzbudzenie motywacji dla ochrony bioróżnorodności i idei małej retencji poprzez zbierania wody deszczowej dla podlewania drzew, krzewów lub przydomowych łąk kwietnych oraz krzewienie idei ponownego wykorzystywania materiałów i surowców pochodzących z recyklingu. 

 

Prace nad klimatycznym zakątkiem na terenie naszej szkoły trwały od kwietnia do września 2023 roku. Nasz zakątek obejmuje powierzchnię ok. 25 metrów kwadratowych roślin kwiatowych, są również dzikie maliny, trzy wierzby ozdobne, a nawet…kukurydza. Dla spragnionych owadów i płazów mamy oczko wodne, w którym zamieszkały już dwa karasie.
 
Spędzając czas przy zielonym zakątku możemy poczuć się jak na dzikiej łące, obserwować rośliny i owady. Obok łąki kwietnej swój dom mają dzikie pszczoły – murarki, które żyją w symbiozie z roślinami pełniąc funkcje zapylaczy. Pojawiają się tu również motyle i inni zapylacze.
Nasz klimatyczny zakątek to miejsce, gdzie rządzi dzika przyroda i bioróżnorodność. Miejsce, o które będziemy dbać przez kolejne lata.

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl