ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych

13 września 2023

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych:

 

 

-duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

 

-duplikat legitymacji szkolnej- 9 zł

 

Prosimy o wpłacenie należnej kwoty na konto: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

                                                                                      ul. Dębicka 288

                                                                                      35- 213 Rzeszów

Nr  konta: 98 1020 4391 0000 6402 0187 3488

Z dopiskiem:  „opłata za duplikat legitymacji ZSP10 w Rzeszowie + imię i nazwisko ucznia”

lub „opłata za duplikat świadectwa ZSP10 w Rzeszowie + imię i nazwisko ucznia”.

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

Podstawa prawna :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego

z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008 poz.412 ze zm.).

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl