ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog

mgr Agnieszka Pojasek-Sołek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:30 – 9:30

8:30 - 9:30

11:05 – 12:05

10:20 – 11:20

14:00 – 15:00

13:15 – 15:15

8:30 – 11:00

12:05 - 13:05

 

Pedagog szkolny/pedagog specjalny/terapeuta

mgr Lidia Warchoł

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:30 – 12:05

7:30 – 14:00

7:45 – 14:00

7:45 – 11:05

7:45 – 11:05

 

Pedagog specjalny

mgr Ewa Środoń

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 – 10:30

 

7:30 – 10:30

 

 

 

Logopeda
mgr Maria Drygaś

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:10 – 14:40

 

 

 

 

 

Surdopedagog

mgr Michał Kłopot

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

7:45 – 8:30

13:15 – 15:30

 

 

 

Zachęcamy, polecamy (zobacz)

W naszej szkole realizowane są następujące projekty: 

 

1. NVC w Edukacji 

„NVC w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Komunikacja bez Przemocy (czyli NVC) to niezbędny element rozwoju i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.  W ramach programu „NVC w szkole” każdej zgłoszonej placówce oferowane są: 

a) certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony); 

b) szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące znaczenia NVC w procesach wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych; 

c) szkolenia stacjonarne lub online dla rodziców; 

d) dostęp do mini kursów tematycznych dla rodziców w formie online; 

e) specjalistyczne konsultacje (specjaliści nvc, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy); 

f) udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych; 

g) stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.  

 

“NVC w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Każdy Rodzic, Uczeń i Nauczyciel ma dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl.  

 

W ramach programu psycholog szkolny przybliża podczas warsztatów z uczniami założenia „Komunikacji bez przemocy”. 

 

2. Mediacje w edukacji 

„Mediacje w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny systemu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w każdej placówce edukacyjnej     
i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży.  

 

Dzięki działaniom szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowe mogą w latach 2021-2023 uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych do swojej praktyki.  

 

W ramach programu „Mediacje w szkole” każdej zgłoszonej placówce oferowane są: 

a) certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony); 

b) szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki; 

c) szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych; 

d) warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji; 

e) dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online; 

f) specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy); 

g) udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych; h) stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.  

 

“Mediacje w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

 

Każdy Rodzic, Uczeń i Nauczyciel ma dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl.  

 

W szkole zrealizowano już wielogodzinne warsztaty dla uczniów „Mediacje w szkole” prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. 

 

Rada Pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu na temat mediacji w szkole, zaś nauczyciele korzystają na bieżąco z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie Instytutu.  

Rodzice zostali zaproszeni do udziału w programie i mają możliwość korzystania z zasobów platformy, mini kursów tematycznych. 

 

3. Trening Umiejętności Społecznych 

Jest to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.  

 

Wspierane są:  

a) komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań),  

b) umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), 

c) radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc), 

d) sfery, takie jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).  

 

W trakcie pracy wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. W ten sposób pomaga dzieciom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia           
i regulowania emocji.  

W szkole realizowane są zajęcia TUS przez wykwalifikowanych trenerów m.in. podczas lekcji wychowawczych. 

 

4. Program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych 

Główne cele programu: 

a) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów; 

b) rozwój motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań, 

c) rozładowanie negatywnych doznań ucznia związanych z rozpoczęciem nauki w klasie IV, 

d) tworzenie klimatu życzliwości, cierpliwości i akceptacji, 

e) zmniejszenie stresu u czwartoklasistów, 

f) większa radość i lepsze wyniki w codziennej nauce, 

g) włączenie rodziców do współpracy. 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl