ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły 

22 marca 2023

Szanowni Państwo,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy   na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia gromadzenie  przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków  pochodzących z   1,5 %  Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy 
o zainteresowanie nią  swoich   przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku. 

 

Celem uczestniczenia w wymienionym programie  każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022
– „RR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie”

 

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronie  internetowej:

www.rodziceszkole.edu.pl

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl