ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału
IV Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych

 

regulamin konkursu(czytaj)

19 stycznia 2023

Przypominamy o naszym międzyszkolnym konkursie 
z języka angielskiego 

Nasza 

Szkoła

17 748 36 12

sekretariat@zsp10.resman.pl

ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów