ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

SKO

SKO - to szkolny system oszczędzania, w którym uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. Dedykowany jest dla dzieci od 5 do 13 lat. Dzięki serwisowi SKO dzieci mają możliwość sprawdzania stanu oszczędności

i lokowania ich w wirtualnych skarbonkach, a za systematyczność w oszczędzaniu dzieci premiowane są odznakami.

 

Dziecko nie może samodzielnie dysponować własnymi pieniędzmi, czyli na przykład wykonywać przelewów zewnętrznych. Uczeń może poprzez serwis bankowości internetowej podglądać stan środków zgromadzonych na koncie SKO i decydować na jakie cele odkłada oszczędności. Pieniądze na rachunkach SKO każdego dziecka są oprocentowane- 2.5%, a kapitalizacja odsetek następuje w cyklu tygodniowym. Aby założyć SKO- rodzic/ prawny opiekun uzupełnia oświadczenie.

 

Przy otwarciu SKO wymagana jest legitymacja szkolna. Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z opiekunami SKO

w naszej szkole: p. Iwoną Witowską - Niedbalec lub p. Elżbietą Michałowską.

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl