ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Spotkanie uczniów klas IV-VIII z st. asp. Tomaszem Surowiakiem
z Referatu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej w Rzeszowie.

26 kwietnia 2023

Spotkanie uczniów klas IV-VIII z st. asp. Tomaszem Surowiakiem
z
Referatu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej w Rzeszowie.

 Tematem przewodnim spotkania były prawne konsekwencje nieletnich sprawców czynów karalnych. Uczniowie zostali zapoznani
m.in. z konsekwencjami wynikającymi z przemocy, agresji,stosowania używek i cyberprzestępczości. Funkcjonariusz omówił również, w jaki sposób mogą uniknąć różnego rodzaju zagrożeń.

Na spotkaniu z rodzicami st. asp. Tomasz Surowiak mówił na temat: „Odpowiedzialność prawna osoby małoletniej – jak uchronić dziecko przed zagrożeniami płynącymi z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych”.

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl