ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

SZKOLNY KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

30 listopada 2023

Celem konkursu jest:

 1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
 2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych.
 3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży.
 1. Zasady uczestnictwa:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4
  w Rzeszowie.
 2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami
  w języku angielskim.
 3. Kartka powinna być wykonana w formacie nie większym niż A4 oraz mieć formę składanej pocztówki dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.
 4. Każdy uczeń może dostarczyć jedną kartkę.
 5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję Konkursową, która będzie uwzględniać:
  1. zgodność z tematem;
  2. ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;
  3. oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
  4. poprawność językową.
 6. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
 7. Termin oddania prac: do 15 grudnia 2023 roku do nauczycieli języka angielskiego uczących w ZSP 10 w Rzeszowie.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu: 21 grudnia 2023 roku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Organizatorzy:

Nauczyciele Języka Angielskiego

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl