ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

V Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych – rozstrzygnięty!

11 marca 2024

V Międzyszkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych
– rozstrzygnięty!

 

Dnia 8 marca 2024 roku w naszej szkole odbył się II etap
V Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów wiedzą o krajach anglojęzycznych oraz propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.

W drugim etapie konkursu brały udział trzy rzeszowskie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie oraz nasza szkoła - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rzeszowie. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa, rozpoznawali utwory muzyczne, filmy oraz zdjęcia przedstawiające znane postacie i miejsca.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie,
II miejsce -
nasza Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rzeszowie, zaś
III miejsce -
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie.

Dyplomy i nagrody uroczyście wręczyła Dyrektor Szkoły
pani mgr Anna Adasiewicz.

Po konkursie uczniowie mieli okazję zapoznać się oraz spędzić czas przy wspólnym posiłku.

Pomysłodawczyniami i realizatorkami konkursu są: pani mgr Kamila Dąbrowiecka, pani mgr Marzena Mikulec oraz pani mgr Dominika Wójcik.

Fundatorami nagród były: kino HELIOS Rzeszów oraz Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024r. konkurs ten może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczniów, którzy zajęli miejsca uznane za wysokie (1-3).

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl