ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

WARSZTATY Z POLICJANTEM

14 grudnia 2023
Uczniowie klasy 4a uczestniczyli w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu z udziałem przedstawiciela policji. Podczas spotkania z panią policjant mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i poza nią. Przypomnieli sobie także podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym z udziałem pieszych i rowerzystów. Dowiedzieli się, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Z wielkim zainteresowaniem słuchali również informacji dotyczących odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zagadnienia „cyberprzemocy”. Wszyscy bardzo aktywnie włączyli się w zajęcia i myślę, że po dzisiejszej lekcji będą jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, gdyż mają większość świadomość zagrożeń.

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl