ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

RODZAJ POMOCY – MIEJSCE/ KONTAKT

 

ORZECZENIE, OPINIA, NAUCZANIE INDYWIDUALNE, ZINDYWIDUALIZOWANA  ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA PORADNICTWO, TERAPIA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

ul. Stefana Batorego 9, Rzeszówtel:17 852 81 30

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Rejtana 3, Rzeszówtel:17 748 38 00

DIAGNOZA AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGRA

Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

ul. Hetmańska 21, Rzeszów tel: 17 853 52 81 do 85

Rejestracja Ogólna: 17 853 58 70

DIAGNOZA, TERAPIA ADHD,ADD

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

ul. Jarosława Dąbrowskiego 1/5a Rzeszów tel: 665721148

E-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

NIEDOSŁUCH, ZABURZENIA CENTRALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Al. Niepodległości 3, tel:178528151

SYTUACJE KRYZYSOWE

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS

ul. Władysława Skubisza 4, Rzeszów tel: 17 863 53 89(dyżur całodobowy)

POMOC MATERIALNA , ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI, WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, PROJEKTY POMOCOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 26, Rzeszów tel: 17 85 339 27

UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, INTERNETU, HAZARDU

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Kochanowskiego 17tel: 17 858 11 81

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Lucjana Siemieńskiego 17, Rzeszów tel:17 861 16 40

KARAN Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Rzeszów, ul. Szopena 17. tel.: 17 862 13 14. Adres e-mail:karan.rzeszow@karan.pl

ZDROWIE PSYCHICZNE – ZABURZENIA ODŻYWIANIA, EMOCJI, TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Aleksandra Fredry 9, Rzeszów  Tel:17 850 90 55

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Warzywna 3, Rzeszów Tel: 17 859 44 66

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Władysława Grabskiego 8, Rzeszów Tel:17 859 51 13

Krakowski Instytut Psychoterapii, SIEMACHA Spot

al. Kopisto 1, lok. 214 Tel:882 053 532

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, AGRESJA, DEMORALIZACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Komenda Miejska Policji

ul. Jagiellońska 13, Rzeszów Tel:17 858 33 10

Sekcja Prewencji Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii KMP (referat ds.nieletnich)

ul. Jagiellońska13, Rzeszów Tel:17 858 34 49

KURATELA SĄDOWA

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym

ul. Kustronia 4, Rzeszów Tel: 17 715 23 23

ŚWIETLICE TERAPEUTYCZNE, ŚRODOWISKOWE

Świetlica środowiskowa SIEMACHA Spot

al. Kopisto 1, lok. 214 Tel: 603 805 544

Słoneczna świetlica TPD

ul. Leska 1/5LU,  Rzeszów Tel: 605-179-365

Świetlica „Nasza arka”

Przy parafii Judy Tadeusza ul. Wita Stwosza 31 Rzeszów

http://nasza-arka.org.pl/

 

Standardy Ochrony Małoletnich (zobacz)

Szkolne procedury reagowania w przypadku zagrożeń (zobacz)

 

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl