ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Rzeszowskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta jest katolicką, świecką i niezależną organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz „O działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie”. Misją jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym i samotnym. Towarzystwo zakłada i prowadzi domy całodniowego pobytu, schroniska, ochronki, hostele, kuchnie, łaźnie. Udziela także wsparcia duchowego i psychologicznego, pomocy medycznej, prawnej, organizuje prace, prowadzi działalność
resocjalizacyjną i oświatowo-wychowawczą.


Nasza szkoła od ponad 15 lat współpracuje z Rzeszowskim Towarzystwem im. Św. Brata
Alberta czego owocem jest coroczna kwesta w dniu 1 listopada na rzecz potrzebujących. W tym roku członkowie Szkolnego Koła Caritas pełnili dyżur na naszym parafialnym cmentarzu i po raz kolejny zbiórka okazała się rekordowa. Pieniądze zebrane od dobroczyńców wspomogą tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

 

Za okazane serce serdecznie dziękujemy.

 

Kwesta na Cmentarzu Parafii Św. Mikołaja w Rzeszowie dnia 1 listopada 2023 roku

Rzeszowskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl