ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

 

Kto może Ci pomóc w trudnej sytuacji?

 

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole Rzecznikiem Praw Ucznia jest:
Agnieszka Pojasek – Sołek

kontakt: bezpośredni lub telefoniczny: 17 748 36 10

 

Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

Rzecznik Praw Ucznia dba o przestrzeganie praw ucznia w szkole.

 • Pomaga całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów 
  i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły.
 • Reprezentuje interesy uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
 • Świadczy pomoc uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).
 • Propaguje prawa ucznia i prawa dziecka wśród uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmuje działania w razie naruszenia obowiązujących praw.
 • Prowadzi mediacje między stronami konfliktów: uczeń-uczeń
  i nauczyciel-uczeń.
 • Udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy.
 • Współpracuje z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi
  na rzecz pomocy dzieciom.
 • Mobilizuje uczniów do nauki i systematycznego uczestniczenia
  w zajęciach lekcyjnych.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
 • Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron.

 

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

 • Wychowywania się w rodzinie.
 • Adopcji.
 • Oświaty i nauki.
 • Kultury, wypoczynku i rozrywki.
 • Ochrony zdrowia i opieki medycznej.
 • Wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, dostępu do informacji.
 • Ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej).
 • Prywatności.
 • Równości.        

Prawa socjalne dziecka:

 

 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego.
 • Prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia.
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia.
 • Prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

 

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko

w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Oprócz wymienionych dokumentów podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły.

Ważne telefony

 

234 72 12 - Policyjny telefon zaufania

0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 - Niebieska Linia /dla osób, które są ofiarami przemocy
w rodzinie/

233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz
na stronie Rzecznika Praw Dziecka

 

Rzecznik Praw Dziecka 

ul. Chocimska 6 

00-791 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00 

fax: (22) 583 66 96

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątkuw godzinach 08.15-16.15.

Adres poczty elektronicznej: 

rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 

telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12 

(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty)

 

Skrzynka Zaufania

 

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu!

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi,

Tobie lub komuś dzieje się krzywda,

Byłeś świadkiem agresji lub przemocy

możesz to opisać i wysłać na adres: sos@zsp10.resman.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA:

Pamiętaj, że:

Możesz pisać w każdej sprawie - jesteś dla nas Ważny!

Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.

Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia (zobacz)

 

Rzecznik Praw Ucznia

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl