ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła jest projektem bezpłatnym, przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Programy Lepszej Szkoły od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. W naszej szkole nauczyciele uczący j.polskiego oraz matematyki korzystają ze specjalistycznych testów przygotowanych przez wydawnictwo. Wyniki uczniów zostają wpisane na specjalnej platformie. Każdy uczeń otrzymuje specjalny raport, w którym jego wynik jest porównywany z wynikami wszystkich uczniów w całym kraju biorących udział w programie Lepszej Szkoły. To świetne narzędzie badawcze zarówno dal uczestnika jak i nauczyciela. Wiadomo, które umiejętności uczniowie opanowali, a nad którymi należy jeszcze popracować. Wszystkie klasy we wrześniu mają okazje napisać test na wejście a ósmoklasiści pisać edycję
jesienną i wiosenną egzaminu próbnego. Program Lepsza Szkoła od początku istnienia zgromadził 50 tysięcy nauczycieli oraz 3 miliony uczniów.

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe GWO (zobacz)

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl