ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Szkolny Klub Wolontariatu

      Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie odpowiedzialności oraz wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję i empatię. Nasi wolontariusze mają również możliwość nauczenia się nie tylko zasad planowania i przygotowywania różnych akcji oraz pomagania potrzebującym, ale również nauki dojrzałości. 

       W bieżącym roku szkolnym przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili pobliski Dzienny Dom Opieki. Przynieśli ze sobą stroiki wykonane przez uczniów naszej szkoły, słodki poczęstunek, ale również na ustach życzenia oraz piękny śpiew kolęd. Ponadto wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka oraz akcji “Wkręć się w pomaganie” na rzecz niepełnosprawnego Kuby. 

Uczniów zainteresowanych pomocą przy kolejnych działaniach charytatywnych prosimy o kontakt z opiekunami SKW. 

Opiekunowie: 

Iwona Witowska-Niedbalec 

Anna Leniart 

Kamila Dąbrowiecka 

 

Regulamin Szkolnego Klubu wolontariatu (zobacz)

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Akcja charytatywna na rzecz Domu Samotnej Matki w Rzeszowie (zobacz)

Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum w Stalowej Woli (zobacz)

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy" (zobacz)

Szkolny Klub Wolontariatu z wizytą u seniorów (zobacz

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl