ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

 

To innowacyjny projekt edukacyjny, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej     
w edukacji.

 

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do ogólnopolskiego projektu, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego       
i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Organizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Zasięg.

W ramach projektu Rodzice zapraszani są do udziału w webinarach na temat higieny cyfrowej, uczniowie w ramach warsztatów, lekcji wychowawczych nabywają kompetencji i umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota społeczności szkolnych, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

 

Siedem obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

 

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

 1. Dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;
 2. Bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych;
 3. Bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu   
  e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
 4. Możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
 5. Wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
 6. Możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację;
 7. Dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
 8. Certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu,
 9. Zniżki na szkolenia stacjonarna dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 

Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024, tj. pkt.8, który brzmi „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji” oraz pkt.2, który brzmi „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.”

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu i korzystania z bogatych zasobów (m.in. materiały edukacyjne, szkolenia, raporty z badań), które zostały stworzone z myślą o Rodzicach, Uczniach i całej społeczności szkolnej, aby wspierać w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii:

https://dbamomojzasieg.pl/soc/#

oraz strony Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która jest inicjatorem i realizatorem projektu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo: https://dbamomojzasieg.pl/#

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i webinarami:

 1. Dr Wojciech Glac „Są więzy i więzi. O neuronalnych węzłach miłości”:     
  https://youtu.be/bkPFcuLVzqg
 2. Joanna Flis „Temperament małego dziecka a nowe technologie”:        
  https://www.youtube.com/watch?v=1g_seHyVDYg
 3. Dr Wojciech Glac „Czy smartfon to dobra grzechotka?”  
  https://www.youtube.com/watch?v=xZlt9dxMY1s
 4. Dr Wojciech Glac „Czy smartfon to dobra grzechotka i co na to neuronauka?”  
  https://www.youtube.com/watch?v=lCN-39n2AFg
 5. Dr Wojciech Glac „Promo na FOMO, czyli dlaczego obawiamy się, że wypadniemy z obiegu?”

       https://www.youtube.com/watch?v=nHRjdVQxD30

 1. Dr Wojciech Glac „Tania dopamina, czyli dlaczego tak łatwo uzależnić się od nowych technologii?”

       https://www.youtube.com/watch?v=C61bxm-8gR0

 1. Dr Wojciech Glac „Jak się uczyć…z mózgiem?”

       https://www.youtube.com/watch?v=4gO42mE-zuc

 1. Dr Wojciech Glac „Co się dzieje w mózgu nastolatka?”

       https://www.youtube.com/watch?v=C0omgSgGd04

 1. Dr Wojciech Glac „Fake news, czyli dlaczego mózg łyka wszystko jak pelikan?”

       https://www.youtube.com/watch?v=RcfLkXxOuuE

 1. Dr Wojciech Glac „Anatomia hejtu, czyli co czuje sprawca i ofiara przemocy rówieśniczej?”

       https://www.youtube.com/watch?v=_ivmjVz5pnk&t=582s

 1. „10 zasad cyfrowej higieny”

       https://youtu.be/QvylySSkZ8M

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl