ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Wyniki IV Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

07 marca 2023

Wyniki IV Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

 

Dnia 3 marca 2023 roku w naszej szkole odbył się
II etap IV Międzyszkolnego Drużynowego Konkursu Wiedzy
o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla uczniów klas siódmych.

Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów wiedzą o krajach anglojęzycznych oraz propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.
W drugim etapie konkursu brały udział trzy rzeszowskie szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie,
Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek im. Pauli Montal w Rzeszowie oraz nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rzeszowie

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa, rozpoznawali utwory muzyczne, filmy oraz zdjęcia przedstawiające znane postacie i miejsca.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie,
II miejsce -
nasza Szkoła Podstawowa nr 4 w Rzeszowie, zaś
III miejsce -
Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek im. Pauli Montal
w Rzeszowie
.

Gratulujemy!!!

Po konkursie uczniowie mieli okazję zapoznać się oraz spędzić czas przy wspólnym posiłku.

Fundatorem nagród był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2023r. konkurs ten może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uczniów, którzy zajęli miejsca uznane za wysokie (1-3).

 

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl