ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

YES!teśmy Europejczykami

13 maja 2024
Obchody Dnia Europy i 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w naszej szkole miały charakter radosny i uroczysty. To że jesteśmy dumni z bycia Europejczykami 9 maja wyrażały stroje, flagi i uśmiechy uczniów naszej szkoły. Atrakcją tego dnia był również konkurs, w którym uczniowie poszukiwali flag krajów Unii Europejskiej ukrytych na terenie szkoły. Najwytrwalszym poszukiwaczem, który znalazł najwięcej flag okazał się Ksawery – uczeń klasy 6b. Finałem obchodów Dnia Europy było wspólne zdjęcie na dziedzińcu szkoły.
Pokazaliśmy, że jesteśmy Europejczykami, a nasz kraj jest ważnym i bogatym kulturowo członkiem Wspólnoty Europejskiej.                                            
Opracowali: A. Grodecka, T. Wróbel

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl