ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

"Zabawa sztuką"

19 czerwca 2023

  W bieżącym roku szkolnym dzieci z grupy P3 brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką". Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji    z kompetencjami kluczowymi. Przedszkolaki realizując zadania spędziły czas na dobrej zabawie          i poszerzaniu wiedzy. Uczestnictwo w projekcie dało im wiele radości podczas pracy i satysfakcję       z wykonanych przez siebie "dzieł".

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl