ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Zarządzenie Dyrektora ZSP 
nr 10 w Rzeszowie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

06 października 2023

Zarządzenie Dyrektora ZSP nr 10 w Rzeszowie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (zobacz)

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl