ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Program Promocji Zdrowia

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
w Rzeszowie

 

Niniejszy program jest kontynuacją działań prozdrowotnych podejmowanych w naszej szkole za które otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Program ten jest zgodny z programem rozwoju szkoły oraz z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela. Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

 

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych ludzi, w tym szczególnie dokonywać wyborów sprzyjających zdrowiu. Jest to proces długotrwały nie ograniczający się tylko do dzieciństwa

i młodości, lecz obejmujący całe życie człowieka, w którym występują różne, wciąż nowe problemy i potrzeby zdrowotne.

Jednym z nadrzędnych celów edukacji zdrowotnej jest pomoc ludziom w kształtowaniu prozdrowotnych stylów życia.

W okresie dzieciństwa i młodości kształtują się zachowania zdrowotne sprzyjające zdrowiu: odpowiednia aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, pielęgnacja ciała, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi. Pojawiają się także zachowania ryzykowne dla zdrowia, określane, jako problemowe. Dzieciństwo i młodość decydują zatem w istotnym stopniu o zachowaniach zdrowotnych i stylu życia ludzi dorosłych.

 

Cel główny:

 1. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów       
  i   pracowników.
 2. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia i nauki.
 1. Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
 1. Wzmacnianie motywacji uczniów i prawidłowej organizacji pracy.
 1. Kształtowanie koncentracji uwagi u uczniów.
 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 1. Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i środowisko.
 1. Stworzenie warunków do dbania o zdrowie i o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
 1. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
 1. Uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem.
 1. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w sytuacjach lęku, stresu, presji itp.
 1. Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi.
 1. Angażowanie uczniów w działania charytatywne.

 

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie czynnie uczestniczą w kulturze fizycznej, dbając o swoje zdrowie.
 1. Uczniowie aktywnie spędzają czas wolny dokonując właściwych wyborów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 1. Uczniowie mają świadomość wdrażania w szkole polityki w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz edukacji zdrowotnej.
 1. Uczniowie zdrowo się odżywiają i dokonują właściwych wyborów, doceniają rolę I i II śniadania w jadłospisie dzieci   
  i młodzieży.
 1. Uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z wszystkich środków medialnych.
 1. Uczniowie mają świadomość zagrożeń i zachowań ryzykownych - potrafią zapobiegać i unikać niebezpieczeństw.

 

Działy do realizacji:

 1. Żywność i żywienie.
 1. Higiena osobista i zdrowie własnego ciała.
 1. Ruch to zdrowie.
 1. W przyjaźni z innymi oraz działalność charytatywna.
 1. Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych.
 1. Bezpiecznie w sieci.
 1. Ekologia.
 1. Bezpieczeństwo w szkole i poza placówką.
 1. Edukacja europejska i rówieśnicza

 

Działania Szkoły Promującej Zdrowie 2023/2024

 

Ferie z badmintonem  15 lutego 2024 r.

https://zsp10.rzeszow.pl/ferie-z-badmintonem

Dietetyk w przedszkolu 19 grudnia 2023 r.  

https://zsp10.rzeszow.pl/dietetyk-w-przedszkolu

Wyjazd do Parku Wodnego w Krakowie  7 grudnia 2023 r.  

https://zsp10.rzeszow.pl/wycieczka-park-wodny-krakow

Witaminowy obrazek- konkurs 13 grudnia 2023 r. 

https://zsp10.rzeszow.pl/konkurs-witaminowy-obrazek

Szkolny wyjazd na lodowisko  24 listopada 2023 r. 

https://zsp10.rzeszow.pl/szkolny-wyjazd-na-lodowisko

Rajd krajoznawczy „Ścieżkami historii”    14 października 2023 r.

 https://zsp10.rzeszow.pl/rajd-krajoznawczy-%E2%80%9Esciezkami-historii%E2%80%9D

Badminton- zawody  9 listopada 2023r.  

https://zsp10.rzeszow.pl/badminton-zawody

Rajd pieszy przedszkolaków z grup P2 i P3   26 września 2023 r. 

https://zsp10.rzeszow.pl/rajd-pieszy-przedszkolakow-z-grup-p2-i-p3

Rajd rowerowy  22 września 2023 r. 

https://zsp10.rzeszow.pl/rajd-rowerowy

Akcja Sprzątanie Świata  15 września 2023 r.  

https://zsp10.rzeszow.pl/akcja-sprzatanie-swiata-15-wrzesnia-2023r

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie (zobacz)

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie (zobacz)

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl