ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów 

sekretariat@zsp10.resman.pl

17 748 36 12

Nasza 

Szkoła

Program Promocji Zdrowia

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10
w Rzeszowie

 

Niniejszy program jest kontynuacją działań prozdrowotnych podejmowanych w naszej szkole za które otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Program ten jest zgodny z programem rozwoju szkoły oraz z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela. Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

 

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych ludzi, w tym szczególnie dokonywać wyborów sprzyjających zdrowiu. Jest to proces długotrwały nie ograniczający się tylko do dzieciństwa

i młodości, lecz obejmujący całe życie człowieka, w którym występują różne, wciąż nowe problemy i potrzeby zdrowotne.

 

Jednym z nadrzędnych celów edukacji zdrowotnej jest pomoc ludziom w kształtowaniu prozdrowotnych stylów życia.

W okresie dzieciństwa i młodości kształtują się zachowania zdrowotne sprzyjające zdrowiu: odpowiednia aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, pielęgnacja ciała, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi. Pojawiają się także zachowania ryzykowne dla zdrowia, określane, jako problemowe. Dzieciństwo i młodość decydują zatem w istotnym stopniu o zachowaniach zdrowotnych i stylu życia ludzi dorosłych.

 

Cel główny:

 1. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów       
  i   pracowników.
 2. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania   właściwych wyborów w sprawach zdrowia i nauki.
 2. Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
 3. Wzmacnianie motywacji uczniów i prawidłowej organizacji pracy.
 4. Kształtowanie koncentracji uwagi u uczniów.
 5. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
 6. Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i środowisko.
 7. Stworzenie warunków do dbania o zdrowie i o bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
 8. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
 9. Uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem.
 10. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w sytuacjach lęku, stresu, presji itp.
 11. Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi.
 12. Angażowanie uczniów w działania charytatywne.

 

Kryteria sukcesu:

 1. Uczniowie czynnie uczestniczą w kulturze fizycznej, dbając o swoje zdrowie.
 1. Uczniowie aktywnie spędzają czas wolny dokonując właściwych wyborów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 1. Uczniowie mają świadomość wdrażania w szkole polityki w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz edukacji zdrowotnej.
 1. Uczniowie zdrowo się odżywiają i dokonują właściwych wyborów, doceniają rolę I i II śniadania w jadłospisie dzieci   
  i młodzieży.
 1. Uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z wszystkich środków medialnych.
 1. Uczniowie mają świadomość zagrożeń i zachowań ryzykownych - potrafią zapobiegać i unikać niebezpieczeństw.

 

Działy do realizacji:

 1. Żywność i żywienie.
 1. Higiena osobista i zdrowie własnego ciała.
 1. Ruch to zdrowie.
 1. W przyjaźni z innymi oraz działalność charytatywna.
 1. Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych.
 1. Bezpiecznie w sieci.
 1. Ekologia.
 1. Bezpieczeństwo w szkole i poza placówką.
 1. Edukacja europejska i rówieśnicza

 

Działania Szkoły Promującej Zdrowie 2023/2024

 

Przedszkolak maszeruje - Ziemię ratuje!  9 maja 2024 r. ( zobacz)
Yes!teśmy Europejczykami! 9 maja 2024 r. ( zobacz
Szkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi 6 maja 2024 r. ( zobacz)
Międzyszkolny Turniej "Dwa Ognie" 30 kwietnia 2024 r. ( zobacz
Szkolny Konkurs Ekologiczny "Eko-Moda" 29 kwietnia 2024 r. ( zobacz
Szkolny Dzień Sportu 29 kwietnia 2024 r. ( zobacz
Rodzinny Turniej Badmintona 27 kwietnia 2024 r. ( zobacz
Dzień Ziemi w naszej szkole 22 kwietnia 2024 r. ( zobacz
Świetlicowe zabawy na świeżym powietrzu 11 kwietnia 2024 r. (zobacz)
Spotkanie z dietetykiem 9 kwietnia 2024 r. ( zobacz)
Szkolny Finał Badmintona 7 kwietnia 2024 r. ( zobacz)
Szkolny Turniej Warcabowy 2 kwietnia 2024 r. ( zobacz)
Szkolny Turniej Szachowy 22 marca 2024 r. ( zobacz)
Zdrowe kanapki 17 marca 2024 ( zobacz)

Sobota z badmintonem 16 marca 2024 r. (zobacz)

Zdrowe kanapki 14 marca 2024 r. (zobacz)

Świetlicowy Klub Sportowy "Skakanie na skakance" 29 lutego 2024 r. (zobacz

Wyjazd na lodowisko 21 lutego 2024 r. ( zobacz)
Sobota z badmintonem 20  lutego 2024 r. ( zobacz)

Ferie z badmintonem  15 lutego 2024 r. (zobacz)

Dietetyk w przedszkolu 19 grudnia 2023 r. (zobacz)

Wyjazd do Parku Wodnego w Krakowie  7 grudnia 2023 r.  (zobacz)

Witaminowy obrazek- konkurs 13 grudnia 2023 r. (zobacz)

Szkolny wyjazd na lodowisko  24 listopada 2023 r. (zobacz)

Rajd krajoznawczy „Ścieżkami historii”    14 października 2023 r. (zobacz)

Badminton- zawody  9 listopada 2023r.  (zobacz)

Rajd pieszy przedszkolaków z grup P2 i P3   26 września 2023 r. (zobacz)

Rajd rowerowy  22 września 2023 r. (zobacz)

Akcja Sprzątanie Świata  15 września 2023 r.  (zobacz)

 

 

Program Szkoły Promującej Zdrowie (zobacz)

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie (zobacz)

ul. Dębicka 288,

35-213 Rzeszów 

Sekretariat:

tel.: 17 748 36 12

e -mail: sekretariat@zsp10.resman.pl